Tin tức

news

Dự án XD Tuyến Đường Dây Trung Thế 35kV dài 1,6Km và 02 TBA 400KVA

Ngày đăng: 16/02/2017

Lượt xem : 11511

Dự án: Khu Trang Trại Liên Hợp Chăn Nuôi Giết Mổ Con Giống Chất Lượng Cao - Chi nhánh RTD Bắc Giang   
Chủ ĐT: Công ty CP Phát Triển Công Nghệ Nông Thôn - RTD Group 
Hạng mục: XD Tuyến Đường Dây Trung Thế 35kV dài 1,6Km và 02 TBA Treo 400KVA 
Tình trạng: Hoàn thành 12/2016