Tin tức

news

Dự án Seri 10 tàu hàng khô 2500 & 3000 tấn - Công ty Sông Chanh

Ngày đăng: 15/05/2015

Lượt xem : 4057

Chủ đầu tư: Công ty CP Công Nghiệp Tàu Thủy Sông Chanh

Gói thầu: Cung cấp vật tư và tủ bảng điện tàu biển 

Tình trạng: Hoàn thành 2006